Yüksek Öğretim Kurumunun 22.02.2023 tarih ve E-19924119-702.99-13673 sayılı yazısıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği, bu süreçte ailesi deprem bölgesinde olup da Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin cep telefonu ve e-posta bilgilerine ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir.

Giriş Bilgileri